Gå videre til innhold
Direktør Ingrid Røynesdal i samtale med stipendiat Adine Lexow på Nasjonalmuseets atelier for tekstilkonservering.
Direktør Ingrid Røynesdal i samtale med stipendiat Adine Lexow på Nasjonalmuseets atelier for tekstilkonservering.

Pressemelding -

Tekstilkunstner Frida Hansen er tema for den første stipendiatstillingen finansiert av Fredriksen Family Art Company (FFAC)

Frida Hansen (1855-1931) var en pioner innenfor norsk og europeisk tekstilkunst og en viktig pådriver for den norske vev-renessansen i 1890-årene. I tillegg er hun kjent for å ha utviklet «transparentteknikken», hvor hun vekslet mellom tette og gjennomskinnelige partier i vevnaden. 

I doktorgradsprosjektet «Frida Hansen: Weaver, Gardener, Artist, Woman» vil stipendiat Adine Lexow undersøke hvordan Frida Hansens sterke fascinasjon for blomster og dedikerte arbeid med hager påvirket hennes art nouveau-inspirerte motiver og hennes vevepraksis.

- Det er Nasjonalmuseets samarbeidsavtale med Fredriksen Family Art Company, som muliggjør disse stipendiatstillingene. Dette utgjør et viktig tilskudd til den aktive forskningen og det eksisterende fagmiljøet ved museet, samtidig som det bidrar til å underbygge Nasjonalmuseets posisjon som kunnskapsinstitusjon
, sier direktør Ingrid Røynesdal ved Nasjonalmuseet.

Forskningsprosjektet vil gi nye perspektiver på Hansens arbeid med teorier fra kunsthistorie, filosofi, kjønnsstudier og det nye feltet miljøhumaniora. Lexow bruker perspektiver fra blant annet økofeminisme, som forener feminisme og økologi, og ser Hansens kunst i sammenheng med det som på slutten av 1800-tallet utviklet seg til en egen hagekultur blant kvinner, og var et viktig identitets- og frigjøringsprosjekt for flere kvinner.

- Det er en stor glede å få mulighet til å dykke ned i Frida Hansens vevde blomsterverden. Hun er en av våre største kunstnere gjennom tidene, og hennes fantasifulle tilnærming til kunsten og vevingen har inspirert mange. Det skal bli spennende å utforske hvordan hun tenkte og arbeidet nærmere, og hvordan hun så til blomstene for inspirasjon gjennom hele sitt liv, sier stipendiat Adine Lexow.

Nasjonalmuseet har ansvar for å utvikle, forvalte, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle Norges største samling av kunst, arkitektur og design. I dette oppdraget er forskning sentralt. Museet driver fri forskning hovedsakelig innenfor fagfeltene kunsthistorie, konservering, kunstformidling og museologi.

- Frida Hansens kunstnerskap er veldig interessant. Kunsthistoriker Adine Lexows doktorgradsprosjekt vil ta utgangspunkt i Nasjonalmuseets samling og bidra til ny kunnskap og forståelse av en viktig norsk kunstner, som også var internasjonalt anerkjent i sin samtid
, sier Ingrid Røynesdal.

Om Adine Lexow

Adine Ødegård Lexow (f. 1994) avsluttet mastergraden om tekstilkunstneren Frida Hansens transparente vevnader, sett i sammenheng med samtidskunst, kjønnsteori og økokritisk teori ved Universitetet i Oslo, våren 2022. Hun har tidligere jobbet som frilansskribent for Oslo kommunes kunstsamling og hatt prosjektlederansvar for utstillinger og ansvar for den daglige driften av galleriet til stiftelsen Queen Sonja Print Awards (QSPA).

Om doktorgradssamarbeidet

  • Nasjonalmuseet har inngått et doktorgradssamarbeid med Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, som består av fire ph.d.-stipendiater.
  • Målet med avtalen er å bidra til å styrke institusjonenes forskningsmiljøer, og videreutvikle den faglige kontakten mellom miljøene.
  • Stipendiatene vil følge fakultetets ph.d.-program.
  • Forskningsstipendene finansieres gjennom museets samarbeidsavtale med Fredriksen Family Art Company (FFAC).
  • Den første stipendiaten starter i januar 2024. De neste utlysningene er planlagt i 2024, 2026 og 2027.
  • Nasjonalmuseet har ansvar for utformingen av utlysningene og tildelingen av forskningsstipendene.
  • Nasjonalmuseet følger det forskningsetiske prinsippet om forskningens uavhengighet. Det er en forutsetning for alle Nasjonalmuseets samarbeid at den enkelte forsker er fri i sitt arbeid, uten innblanding i valg av metode, resultater eller valg av formidlingsform.

Related links

Emner

Kontakter

Alv Hågård Gustavsen

Alv Hågård Gustavsen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 916 76 358

Relatert innhold