Gå videre til innhold
Harriet Backer, «Aften, interiør», 1896. Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland
Harriet Backer, «Aften, interiør», 1896. Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Pressemelding -

Stor satsing på Harriet Backers kunstnerskap med utstillingen «Harriet Backer. Hvert atom er farge»

Hun banet vei for kvinner i en tid da kunstscenen var forbeholdt menn. Nå skal Harriet Backers kunstnerskap presenteres i Norge, Sverige og Frankrike.

«Harriet Backer. Hvert atom er farge»
Lyshall 3, Nasjonalmuseet
30. september–14. januar 2024

Pressevisning: Onsdag 27. september kl. 11.00–13.00. Påmelding til hanne.marie.willoch@nasjonalmuseet.no innen fredag 22. september.

Nasjonalmuseets kurator Vibeke Waallann Hansen, konstituert direktør i Nasjonalmuseet, Rune Bjerkås, og Kodes direktør, Petter Snare, vil være til stede.

Utstillingen, som er den største presentasjonen av Harriet Backer (1845–1932) på mer enn 25 år, vises først i Nasjonalmuseet, før den reiser videre til Nationalmuseum i Stockholm og Musée d'Orsay i Paris. Utstillingens siste stopp er Kode i Bergen, våren 2025. 

Nasjonalmuseet og Kode står sammen om satsingen, og har samarbeidet om utstillingen, katalogen og turneen.

–Nasjonalmuseet og Kode eier i dag de to største samlingene av Harriet Backers kunst, og det er naturlig at de to museene går sammen om et slik løft av kunstnerskapet, sier konstituert direktør i Nasjonalmuseet, Rune Bjerkås.

For å gjøre kunstnerskapet mer tilgjengelig internasjonalt er det også laget en engelskspråklig utgave av utstillingskatalogen.

–Vi synes det er viktig at Harriet Backer presenteres både i og utenfor Norge, og at nye generasjoner kan bli kjent med dette betydningsfulle og interessante kunstnerskapet, sier Bjerkås.

Første stopp i Lyshallen
Utstillingen skal først vises i Lyshallen i Nasjonalmuseet. Her vil 77 av Backers malerier, fordelt på syv ulike rom, presentere Backers liv, kunstneriske utvikling og posisjon i samfunnet gjennom en tid hvor kvinners rettigheter endret seg radikalt. Sammen med katalogen nyanserer og utdyper utstillingen innholdet i Backers interiørmotiver.

Tidlig i karrieren tenkte Harriet Backer på å bli portrettmaler. I dag er hun mest kjent for interiørmotivene, men hun fortsatte også med portrettene gjennom hele karrieren. I utstillingen får du se et utvalg av disse, blant annet det eneste selvportrettet hun malte.

Spill med farger og lys
Backer var en av de mest betydningsfulle norske kunstnerne i sin generasjon. Først og fremst malte hun interiørmotiver der det naturlige lysets virkninger og sterke, klare farger spilte en vesentlig rolle.

Den norske kunsthistorikeren Andreas Aubert satt ord på denne fargerikdommen i maleriene hennes på en treffende måte da han omtalte Blått interiør (1883) i Aftenposten som et maleri hvor: «hvert atom er farge».

–Backer kom tidlig i karrieren fram til at interiører interesserte henne. I denne sjangeren lå det både maleriske og innholdsmessig utfordringer som passet henne, sier kurator i Nasjonalmuseet, Vibeke Waallann Hansen.

Motivene og modellene i bildene var ofte fra Backers egen omgangskrets, men også fra helt andre miljøer. Hun oppsøkte private hjem, små bondestuer og kalde kirkerom, og portretterte mennesker i deres vante, trygge og arbeidende omgivelser.

–På realistisk vis forteller Backers interiørmotiver om samfunnet og tiden hun levde i. Som regel er det kvinners hverdagsliv og gjøremål vi får innblikk i, forteller Waallann Hansen.

Forbilde for en ny generasjon
At kunstverdenen var dominert av menn da hun etablerte seg som kunstner, tok Backer som en utfordring. I kvinnesaken markerte hun seg mer med hva hun gjorde enn hva hun sa, og måten hun banet nye veier innen kunst og samfunnsutvikling ble verdsatt av mange.

–At Backer hadde suksess som kunstner er godt kjent. At hun i tillegg til et vesentlige kunstnerskap gjorde en stor innsats for utviklingen av et profesjonelt norsk kunstliv er også vel verdt å merke seg, sier Waallann Hansen.

I 1886 ble hun den første norske kvinnen som var med i en utstillingsjury, og hun var den eneste kvinnen i sin generasjon som var medlem av Nasjonalgalleriets innkjøpskomite. I mange år drev hun sin egen malerskole i Kristiania, hvor Harald Sohlberg, Astri Welhaven, Charlotte Wankel og Nikolai Astrup var blant elevene.

–Gjennom sin kunst, sin lærergjerning og sitt virke i ulike bidrag i innkjøpskomiteer og juryer har Backer spilt en betydelig rolle både i kunsthistorien og i arbeidet med å etablere et likestilt kunstliv, sier Waallann Hansen.

Fakta om utstillingen
*Utstillingen viser 77 malerier og fem tegninger av Harriet Backer, og en tegning og et maleri utført av Backers venn, Eilif Peterssen.

*I forbindelse med utstillingen har Nasjonalmuseet og Nasjonalbiblioteket samarbeidet om en publikasjon med et utvalg av Harriet Backers brev i Nasjonalbibliotekets samling. Med et utvalg på 54 brev, skrevet til kunstnerkolleger, venner og familie, formidles Backers tanker om kunst. Tidsmessig spenner brevene fra 1878 til 1932.

*Utstillingskatalogen gis ut på norsk, engelsk og svensk og distribueres av det tyske forlaget Hirmer.

*Barneboken «Harriet Backer. I mitt atelier» lanseres i forbindelse med utstillingen. Den er skrevet av Helga Anspach og Tove Haugsbø ved Kode, og illustrert av Signe Torp.

*Les mer om utstillingen her.

Emner

Kontakter

Ole-Morten Fadnes

Ole-Morten Fadnes

Pressekontakt Konstituert kommunikasjonsdirektør +47 932 56 211
Simen Joachim Helsvig

Simen Joachim Helsvig

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 917 64 327
Alv Hågård Gustavsen

Alv Hågård Gustavsen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 916 76 358
Mari Grinde Arntzen

Mari Grinde Arntzen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 924 04 969
Birgitte Lie

Birgitte Lie

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 480 06 189
Rannveig Falkenberg-Arell

Rannveig Falkenberg-Arell

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 414 79 544