Gå videre til innhold
Sluttrapporten om Munch-jubileet i 2013 er klar

Pressemelding -

Sluttrapporten om Munch-jubileet i 2013 er klar

Jubileet Munch 150 feiret kunstneren Edvard Munch gjennom hele 2013. Jubileet har vært en suksess både nasjonalt og internasjonalt, og nå er sluttrapporten klar.

Rapporten viser at det fortsatt ligger et stort potensial i arven fra Munch. Munchs kunst engasjerer dagens mennesker, og jubileet har både hatt kulturelle og økonomiske ringvirkninger. Perspektivet har gjennom hele planleggingen og gjennomføringen vært at jubileet skal være et middel og ikke et mål. Det er de langsiktige virkningene av feiringen som er det viktigste.

–Vi håper at vi med jubileet har bidratt til å styrke interessen for det visuelle kunstfeltet generelt, sier de to samarbeidspartnerne Stein Olav Henrichsen (direktør ved Munchmuseet) og Audun Eckhoff (direktør ved Nasjonalmuseet).

Rapporten viser også at oppslutningen om jubileet blant publikum, hos aktører fra kulturliv, medier, næringsliv og samfunnet for øvrig har vært svært omfattende.

–Når jubileet Munch 150 skal oppsummeres, er det det store engasjementet, slik det har kommet til uttrykk gjennom interesse, deltagelse og bidrag på alle plan som sitter igjen som det sterkeste inntrykket, sier de to direktørene.

Noen år frem i tid skal det åpnes to viktige bygg i Oslo, viktige både for kunsten og det norske samfunnet. I arbeidet med å ferdigstille og forberede virksomheten i det nye Nasjonalmuseet og det nye Munchmuseet, vil erfaringene fra jubileet gi en god plattform å bygge videre på.

Last ned rapporten: Munch 150 sluttrapport
Last ned medieanalysen omtalt i rapporten: Medieanalyse utført av Opoint


NØKKELTALL I RAPPORTEN:

Besøkstall: 485 000 besøk og 1 766 omvisninger i jubileumsutstillingen Munch 150. Rundt halvparten av de besøkende kom fra utlandet, og dette har generert betydelige inntekter for turistnæringen. 6000 solgte utstillingskataloger.

Aktiviteter: Rundt 70 utstillinger og mer enn 270 kulturaktiviteter bidro til jubileet, i Norge og i verden for øvrig (en liste over utstillinger og kulturaktiviteter finnes som vedlegg til rapporten).

–  Nasjonalt: Pilotprosjektet «Munch i koffert», en vandreutstilling med et av kunstnerens hovedverk, har feks vært vist syv steder fra nord til sør i Norge. Utstillingen ble fulgt av det digitale verkstedet for ungdom, «Få øye på Munch». Utstillingen hadde 13 000 besøkende. Til sammen har nærmere 5 000 elever over hele landet fått oppleve «Få øye på Munch».

–  Internasjonalt: Den nyproduserte TV-dokumentaren «Let the scream be heard» bidro sammen med flere andre filmproduksjoner for eksempel til jubileets internasjonale dimensjon, og la grunnlag for utbredelse av engasjement og kunnskap om kunstneren lenge etter at jubileet er over. «Let the scream be heard» hadde 215 000 seere da den ble sendt på NRK 12. desember, den er vist på flere filmfestivaler og har fått gode omtaler. Filmen er produsert på engelsk, og den skal oversettes til ti språk og distribueres internasjonalt. Selskapet Seventh Arts film «Munch 150» ble vist samtidig på  1 050 kinoer i 30 land 27. juni og ble da sett av 35 000.

Medieoppmerksomhet: En ekstern medieanalyserapport (ved Opoint, også vedlagt) viser at det har vært registrert nærmere 8 000 oppslag om jubileet i norske og internasjonale media i perioden september 2012–januar 2014. Det er registrert nesten 31 000 oppslag som nevner Edvard Munch i samme periode. Annonseverdi av norsk medieomtale estimert til 71.5 mill. Bare i mai og juni (åpningen av jubileumsutstillingen) er annonseverdien estimert til 20,6 mill. I selve jubileumsåret 2013 fanget Opoint opp 15.968 artikler med omtale av Edvard Munch i utenlandske medier, og 7159 i norske medier.


OM JUBILEET MUNCH 150
I 2013 har vi feiret at det var 150 år siden Edvard Munch ble født. Jubileet Munch 150 var et samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Munch-museet. Jubileets hovedmålsetting var å feire Edvard Munchs verk og betydning. Det skulle øke kunnskap og vekke nysgjerrighet og begeistring for hans kunst, nasjonalt og internasjonalt, og resultatene skulle være varige. 

Stein Olav Henrichsen (direktør Munchmuseet) og Audun Eckhoff (direktør Nasjonalmuseet) vil være tilgjengelige for intervju.

Pressekontakt: Eva Engeset, eva.engeset@nasjonalmuseet.no / tlf.: 469 50 102


Emner

Kategorier


Nasjonalmuseet - Vi bygger en ny fremtid for kunsten!

Kontakter

Ole-Morten Fadnes

Ole-Morten Fadnes

Pressekontakt Konstituert kommunikasjonsdirektør +47 932 56 211
Simen Joachim Helsvig

Simen Joachim Helsvig

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 917 64 327
Alv Hågård Gustavsen

Alv Hågård Gustavsen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 916 76 358
Mari Grinde Arntzen

Mari Grinde Arntzen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 924 04 969
Birgitte Lie

Birgitte Lie

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 480 06 189
Rannveig Falkenberg-Arell

Rannveig Falkenberg-Arell

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 414 79 544