Gå videre til innhold
Villa Stenersen. Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli
Villa Stenersen. Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Pressemelding -

Regjeringen gir 3 millioner til Villa Stenersen

Regjeringen gir 3 millioner til husmuseet Villa Stenersen i årets fordeling av spillemidlene fra Norsk Tipping.

Villa Stenersen regnes som en av de mest sentrale bygningene innenfor norsk funksjonalisme og er blant de mest kjente arbeidene til den norske arkitekten Arne Korsmo. Villaen er fredet av Riksantikvaren, og Nasjonalmuseet har fått oppgaven å åpne huset og formidle dets rike historie for publikum. Men knappe ressurser har truet nødvendig bygningsmessig oppgradering og videre publikumsåpen drift.

Akutte vedlikeholdsbehov
Regjeringen skriver følgende om tildelingen: «Det er mange utfordringer knyttet til vedlikeholdet av bygningen og eiendommen. For å få ordnet de mest akutte vedlikeholdsbehovene blir det i år satt av 3 millioner kroner fra spillemidler til kulturformål.»

– Nasjonalmuseet har i løpet av de siste tre årene gitt nytt liv til Villa Stenersen, med utvidete åpningstider og et variert faglig program. Med regjeringens støtte får villaen et bygningsmessig løft og nødvendig oppgradering på veien til bli et internasjonalt husmuseum. For meg er dette et viktig bidrag for å sikre bærekraftig drift og formidling av Norges eneste publikumsåpne funksjonalistiske bolighus, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Nina Berre, avdelingsdirektør for arkitektur i Nasjonalmuseet, er veldig glad for det økonomiske tilskuddet fra regjeringen:

– Med disse midlene får vi dekket utgifter til akutte rehabiliteringstiltak, men det viktigste er de signalene departementet gir om en mer langsiktig avtale om videre drift, sier Nina Berre, avdelingsdirektør for arkitektur i Nasjonalmuseet.

Norges første funksjonalistiske husmuseum
Nasjonalmuseet er inne i det siste året av en treårig prøveperiode for å åpne arkitekt Arne Korsmos Villa Stenersen for publikum - som Norges første funksjonalistiske husmuseum. Nasjonalmuseets hovedmål er på den ene siden å gjenskape husets arkitektoniske uttrykk og atmosfære og på den andre siden å formidle historien om modernismens fremvekst i Norge.

I gallerisalen henger nå reproduksjoner av Munchs kjente malerier, på samme sted som da huset var nytt. Også møbler og gjenstander fra Rolf Stenersens tid er ført tilbake til villaen, slik som Stenersens vakre franske skrivebord i art deco. Her, ved dette bordet i husets bibliotek – som også er tilbakeført i originale farger – skrev Stenersen sine romaner.

Interessen for Villa Stenersen er stor – både blant eksperter og publikum. Besøkstallene er gode, og også den internasjonale interessen øker, godt hjulpet av medlemskapet i «Iconic Houses» – et internasjonalt nettverket for husmuseer. Villa Stenersen er eneste norske medlem.

Om Villa Stenersen
Villa Stenersen ble tegnet av arkitekt Arne Korsmo (1900–1968) på oppdrag fra kunstsamleren og finansmannen Rolf E. Stenersen (1899–1978) i 1937–1939. Huset regnes som en av de mest sentrale bygningene innenfor norsk funksjonalisme og er et av Korsmos mest kjente arbeider. Rolf Stenersen donerte villaen til staten i 1974 som statsministerbolig, men den har bare vært bebodd av én statsminister, Oddvar Norli. Våren 2014 overtok Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design administrasjonen av Villa Stenersen. Museet har det faglige ansvaret for formidlingen av husets arkitektur og design. Mer om Villa Stenersen her.


Mer informasjon:
Astrid Dalaker, kommunikasjonsdirektør: 996 91 950, astrid.dalaker@nasjonalmuseet.no.

Emner


Nasjonalmuseet - Vi bygger en ny fremtid for kunsten!

Kontakter

Ole-Morten Fadnes

Ole-Morten Fadnes

Pressekontakt Konstituert kommunikasjonsdirektør +47 932 56 211
Simen Joachim Helsvig

Simen Joachim Helsvig

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 917 64 327
Alv Hågård Gustavsen

Alv Hågård Gustavsen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 916 76 358
Mari Grinde Arntzen

Mari Grinde Arntzen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 924 04 969
Birgitte Lie

Birgitte Lie

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 480 06 189
Rannveig Falkenberg-Arell

Rannveig Falkenberg-Arell

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 414 79 544