Gå videre til innhold
Theodor Kittelsen, Skogtroll, 1891 eller 1892. Foto: Nasjonalmuseet / Jacques Lathion
Theodor Kittelsen, Skogtroll, 1891 eller 1892. Foto: Nasjonalmuseet / Jacques Lathion

Pressemelding -

Østenfor sol og vestenfor måne

Utstillingen viser et utvalg av Erik Werenskiolds og Theodor Kittelsens tegninger som ble laget til de norske folkeeventyrene for nesten 150 år siden. Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe samlet inn og skrev ned disse eventyrene som bygger på muntlig fortellertradisjon. Arbeidet ble viktig i den norske nasjonsbyggingen.

Werenskiolds og Kittelsens tegninger ble trykt i de første illustrerte eventyrbøkene for barn i Norge, og utgitt på et nordisk forlag i København i 1879–87.

Asbjørnsen syntes at noen av Kittelsens trolltegninger var altfor skumle for barn. Kunstneren fikk klar beskjed om å tegne flere av trollene på nytt. I utstillingen får du se eksempel på dette fra eventyret om «Askeladden som kappåt med trollet».

I museets samling er det nærmere 500 eventyrtegninger. De utgjør en sentral del av den norske kulturarven. Mange av tegningene er lysømfintlige og stilles derfor sjelden ut. Utstillingen er spesielt tilrettelagt for barn og familier. 

East of the Sun and West of the Moon

The exhibition shows a selection of drawings by Erik Werenskiold and Theodor Kittelsen done around 150 years ago as illustrations for Norwegian fairy tales. Collected and written down by Peter Christen Asbjørnsen and Jørgen Moe, these stories were passed down through the generations by oral tradition. Werenskiold’s and Kittelsen’s drawings were printed in the first illustrated book of fairy tales for Norwegian children, published in Copenhagen in 1879–87.

The museum’s collection includes close to 500 fairy tale drawings. They form a central element of Norway’s cultural heritage. Many are highly sensitive to light and are therefore rarely exhibited.

The exhibition is specially designed for children and families. Here you will meet Askeladden (the Ash Lad), princesses, scary trolls, and magical animals.


Related links

Emner

Kontakter

Alv Hågård Gustavsen

Alv Hågård Gustavsen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 916 76 358