Gå videre til innhold
Foto: Nasjonalmuseet/Frode Larsen
Foto: Nasjonalmuseet/Frode Larsen

Pressemelding -

Nasjonalmuseet inngår ny samarbeidsavtale om performance-program

Nasjonalmuseet har inngått et samarbeid med Lise M. Stolt-Nielsen og hennes barn om et tiårig performance-program. Hvert år skal et nyprodusert performance-verk av en internasjonalt anerkjent kunstner vises i Nasjonalmuseet. Samarbeidet går over ti år. Første performance vil vises sommeren 2025.

- Gjennom dette samarbeidet får Nasjonalmuseet mulighet til å vise vårt publikum performance-kunst på et høyt internasjonalt nivå. Vi er både stolte og glade for nå å kunne presentere en langsiktig satsning på et kunstfelt som ikke har vært så godt representert i museet, sier direktør ved Nasjonalmuseet Ingrid Røynesdal.

Programmet har arbeidstittelen «What is performance?». Kunstnerne velges av Nasjonalmuseet etter innspill fra en rådgivende komité som består av ansatte ved Nasjonalmuseet og eksterne medlemmer med erfaring fra det norske og internasjonale kunstfeltet. I dag består komiteen av avdelingsdirektør samling Stina Högkvist, kurator Geir Haraldseth, begge fra Nasjonalmuseet, og direktør ved Neue Nationalgalerie i Berlin, Klaus Biesenbach.

- Performance-kunst har alltid ligget mitt hjerte nært. Jeg er glad for å kunne bidra til at Nasjonalmuseet får løftet frem denne kunstformen, og håper at programmet vil skape interesse og entusiasme for performance-kunst hos Nasjonalmuseets publikum, sier Lise M. Stolt-Nielsen.

I tillegg til å invitere internasjonalt kjente performance-kunstnere, planlegger Nasjonalmuseet å involvere performance-kunstnere basert i Norge. De årlige, nyproduserte performance-verkene vil følges av et formidlingsprogram med foredrag og samtaler som vil ta for seg hva som skjer når museer produserer, samler, formidler og konserverer performance-kunst.

Ambisjonen med satsingen er å belyse alle de ulike sidene ved performance-kunsten i dens møter med andre kunstarter som dans, teater og musikk.

- Performance har vært en viktig del av kunsthistorien, men er underrepresentert i vår samling. Dette gjelder i stor grad også for museer internasjonalt. Med dette programmet ønsker vi å undersøke performance-begrepet i dialog med kunstnere og med andre institusjoner, og å lære hvordan man samler og formidler performance-kunst i et kunstmuseum i dag, sier avdelingsdirektør samling ved Nasjonalmuset Stina Högkvist.

Om samarbeidet:
Lise M. Stolt-Nielsen og hennes barn vil støtte Nasjonalmuseets performance-program over ti år. Stolt-Nielsen er kunstsamler, trustee ved Museum of Modern Art PS1 i New York og var del av Commissioning Council for Performa-biennalen i New York i 2023. Gjennom dette initiativet ønsker Stolt-Nielsen å gi et betydelig bidrag til promoteringen av norsk og internasjonal performance-kunst.

Emner

Kontakter

Alv Hågård Gustavsen

Alv Hågård Gustavsen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 916 76 358
Simen Joachim Helsvig

Simen Joachim Helsvig

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 917 64 327