Gå videre til innhold
Munch 150 - Århundrets Munch-utstilling i Oslo

Pressemelding -

Munch 150 - Århundrets Munch-utstilling i Oslo

2. juni åpner Nasjonalmuseet og Munch-museet i Oslo den mest gjennomgripende Munch-utstillingen som noen gang er laget.

Jubileets høydepunkt

I 2013 er det 150 år siden Edvard Munch ble født. Høydepunktet i feiringen er jubileumsutstillingen «Munch 150». Målet for utstillingen er å gi en mest mulig samlet og overordnet fremstilling av Edvard Munchs kunst og kunstnerskap, med over 270 verk fordelt på utstillingsstedene Nasjonalgalleriet og Munch-museet. Besøkende vil kunne se en rekke av Munchs kjente hovedverk, men også mindre kjente skatter.

- Vi skal først og fremst feire Edvard Munch, men vi ønsker også å øke kunnskap, nysgjerrighet og begeistring for Munchs liv og kunst både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier direktør ved Munch-museet Stein Olav Henrichsen.

- Munch er solid plassert i modernismens kanon med verk som Skrik og Solen. Vi har ønsket å rette et fornyende blikk på hans respons på modernistiske problemstillinger, som forholdet mellom kunst og virkelighet, individets plass i verden, den moderne kunstnerrollen og offentligheten, sier Audun Eckhoff, direktør ved Nasjonalmuseet.

Over 60 år med Munchs kunst

Det helhetlige perspektivet på Munchs verk reflekteres i utstillingens oppbygning. Verkene dekker en periode på over 60 år, fra han debuterte som 20-åring i 1883 fram til han la ned penslene kort tid før han døde i 1944. Utstillingen følger hans verk og kunstneriske prosjekter mer eller mindre i kronologisk rekkefølge, og gir en løpende oversikt over livsverket. Fremstillingen er også tematisk strukturert. Et gjennomgående tema er Munchs skiftende fremstillinger av seg selv og hvordan han gjentok og bearbeidet bestemte motiver. Blant utstillingens høydepunkter er de nesten komplette rekonstruksjonene av billedseriene Livsfrisen fra 1902 og Reinhardt-frisen fra 1906–07.

Én utstilling, to steder

Utstillingen springer ut av et flerårig samarbeid mellom Munch-museet og Nasjonalmuseet. De to museene har de mest omfattende samlingene av Munchs verk, og er de museene som står nærmest til å realisere en presentasjon av denne størrelsesorden. Av denne grunn er også utstillingen delt mellom to steder. Perioden 1882–1903 vises i Nasjonalgalleriet, mens årene 1904–1944 er representert i Munch-museet. Utstillingen ville ikke kunne latt seg realisere uten innlån fra offentlige og private eiere over hele verden.

Kuratorer: Nils Ohlsen (Nasjonalmuseet), Mai Britt Guleng (Nasjonalmuseet) og Jon-Ove Steihaug (Munch-museet). Ingebjørg Ydstie (Munch-museet) har vært med i konseptutviklingen av utstillingen.

Katalog

Jubileumsutstillingen ledsages av en gjennomillustrert katalog som presenterer nye perspektiver ved Edvard Munch og hans kunst. Alle verk i utstillingen vil være gjengitt. Katalogen inneholder tekster av Patricia Gray Berman, Øivind Storm Bjerke, Jay Clarke, Hans-Martin Frydenberg Flaatten, Mai Britt Guleng, Trine Nordkvelle, Nils Ohlsen, Ingeborg Owesen, Jon-Ove Steihaug og Øystein Ustvedt. Katalogens redaktører er Mai Britt Guleng, Birgitte Sauge og Jon-Ove Steihaug. Katalogen utgis på engelsk, fransk, italiensk, norsk og tysk. Forlag: Skira Editore S.p.A.

Omvisninger og andre aktiviteter:

For omvisninger og andre aktiviteter i forbindelse med utstillingen og jubileet, se aktivitetskalender på www.munch150.no

I forbindelse med jubileet lages det flere film- og TV-produksjoner bl.a. en dokumentarfilm La Skriket bli hørt av regissøren Dheeraj Akolkar samt en film om utstillingen Munch 150 av regissøren Ben Harding med internasjonal kinopremiere 27. juni.

For Pressen:

Fredag 31. mai: pressevisning

Lørdag 1. juni: offisiell åpning

Søndag 2. juni: publikumsåpning

Kontaktinformasjon og akkreditering for pressen:

Akkreditering til pressevisningen 31. mai og åpning 1. juni: 

press@munch150.no

Intervjuer, avtaler, pressehenvendelser med mer: press@munch150.no

Bilder: pressebilder kan nedlastes fra pressemappen Press Photos
www.munch150.no

Munch 150 – en feiring av Edvard Munchs verk og betydning

Munch 150 er et samarbeid mellom Munch-museet og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Sponsorer: Statkraft, Flytoget, Idemitsu Petroleum Norge og Sparebankstiftelsen DNB NOR

Samarbeidspartnere:, Oslo Lufthavn OSL, Universitetet i Oslo, Utenriksdepartementet og Forsvaret.


Emner

Kategorier


Nasjonalmuseet - Vi bygger en ny fremtid for kunsten!

Kontakter

Ole-Morten Fadnes

Ole-Morten Fadnes

Pressekontakt Konstituert kommunikasjonsdirektør +47 932 56 211
Simen Joachim Helsvig

Simen Joachim Helsvig

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 917 64 327
Alv Hågård Gustavsen

Alv Hågård Gustavsen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 916 76 358
Mari Grinde Arntzen

Mari Grinde Arntzen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 924 04 969
Birgitte Lie

Birgitte Lie

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 480 06 189
Rannveig Falkenberg-Arell

Rannveig Falkenberg-Arell

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 414 79 544