Gå videre til innhold
Undersøkelser ved Nasjonalmuseet gir ny kunnskap om verdens mest kjente moderne maleri. Foto Nasjonalmuseet/Annar Bjørgli
Undersøkelser ved Nasjonalmuseet gir ny kunnskap om verdens mest kjente moderne maleri. Foto Nasjonalmuseet/Annar Bjørgli

Pressemelding -

Kan kun være malet af en gal Mand!

En gang i tiden har noen skrevet «Kan kun være malet af en gal Mand!» på førsteutgaven av Edvard Munchs Skrik. Nye undersøkelser ved Nasjonalmuseet konkludere med at det var Edvard Munch selv som gjorde dette.

Skrik er et av verdens mest kjente malerier, malt av en av verdens mest kjente malere. Påskriften som skjuler seg i maleriets røde himmel har fått mindre oppmerksomhet.

Før det nye Nasjonalmuseet åpner i 2022 har Skrik blitt konservert og undersøkt. På Infrarøde foto kommer påskriften tydelig frem og man har analysert handskriften med utgangspunkt i Munchs brev og dagbøker.

- Det er ingen tvil om at påskriften er Munchs egen. Både håndskriften og hendelser fra da Munch viste maleriet for første gang i Norge, peker i samme retning, sier kurator ved Nasjonalmuseet, Mai Britt Guleng .

Bakgrunn: Kristiania 1895
I oktober 1895 viste Munch for første gang fram Skrikfor et norsk publikum på Blomqvist kunsthandel. Utstillingen vakte skarp kritikk. Blant annet skrev kunstkritiker Henrik Grosch at man ikke lenger kan «kan betrakte Munch som en alvorlig mann med en normal hjerne».

I anledning utstillingen og kritikken inviterte Studentersamfundet i Kristiania til diskusjonsaften. Dikteren talte Sigbjørn Obstfelder varmt for Munchs kunst, mens andre var direkte kritiske. Medisinerstudenten Johan Scharffenberg stilte spørsmål ved Munchs mentale tilstand. Selvportrett med sigarett mente han tydet på at Munch ikke var et normalt menneske.

Dette gikk inn på Munch, som antakelig selv var til stede den kvelden. Så sent som på 1930-tallet henter Munch frem denne episoden flere ganger og nedtegnelsene er fulle av selvforsvar.

Mer enn å vise kunst
I 2022 åpner Nasjonalmuseet Nordens største museum for kunst, arkitektur og design. Da kan publikum igjen møte Edvard Munchs førsteutgave av Skrik,sammen med andre ikoniske verk som Madonna og Selvportrett med sigarett.

- Nasjonalmuseet skal mer enn å vise kunst. Vi skal også forvalte og forske på samlingen. Ny kunnskap høyner opplevelsen av kunsten, sier museumsdirektør Karin Hindsbo.
- Vi blir aldri ferdige med å forske på Edvard Munch og hans kunstverk. Hver gang vi stiller nye spørsmål, dukker nye svar og perspektiver opp.

Selvportrett med sigarett bli kjøpt inn av Nasjonalgalleriet etter utstillingen i 1895.

Emner

Kategorier

Kontakter

Alv Hågård Gustavsen

Alv Hågård Gustavsen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 916 76 358

Relatert innhold